Sale lease back bedrijfspanden

Het midden- en kleinbedrijf ondervindt ook grote hinder van de aarzelingen van banken om financiele armslag te verstrekken. Kredietuitbreidingen verlopen moeizaam. In geval kredietopzeggingen zijn er dreigende executieverkopen en zelfs faillissementen in het vooruitzicht waardoor alle waarde van uw onderneming totaal in rook op gaat. Dikwijls is het bedrijf nog makkelijk te redden met een kleine financiele injectie om de oorzakelijke problemen op te lossen en simpelweg door te gaan met hetgeen waar u goed in bent.  Wij zijn in staat om in geval van overwaarde op uw bedrijfspand een helder en snel aanbod te realiseren. Wij bieden een bedrag dat ligt tussen de liquidatiewaarde en de vrije waarde, waabij u meteen het pand terug huurt voor tien procent van het overeengekomen bedrag. Met het surplus heeft u meteen liquiditeit waarmee u aan de slag kunt gaan om de problemen te bestrijden, zodat een groter financieel debacle zoals een faillissement kan worden afgewenteld. Bovendien geven wij u een optie om het pand weer terug te kopen zodra het u weer beter gaat. Het aanbod ligt dan weer tussen de verkoopwaarde en het door ons betaalde bedrag, waardoor u een deel van de overwaarde behoudt. Met deze opzet slaat u dus twee vliegen in 1 klap; directe financiele ruimte en gedeeltelijk behoud overwaarde.