Outsource facturering en debiteurenbeheer

Veel bedrijven met opgezegde kredieten worstelen met de vraag hoe de kosten te blijven betalen onder druk van een bank die alle liquiditeit aanwendt om haar eigen krediet terug te brengen. Deze situatie is helaas maar al te vaak het voorportaal van het faillissement.  Bovendien betalen vele debiteuren niet meer op grond van niet bestaande betwistingen zodra zij financiele onraad ruiken. Wij bieden U een directe oplossing door een deel van Uw debiteuren niet zelf maar door ons te laten factureren. Alsdan beschikt U direct over een alternatieve kapitaalstroom, die niet wordt beperkt door de verlammende werkwijze van de bank. Wij houden voor U uitlsluitend een credit-rekening aan, waardoor U –na aftrek van onze kosten- te allen tijde over Uw binnenkomende gelden integraal kunt beschikken. Bovendien nemen wij het debiteurenbeheer over en kunnen in voorkomende gevallen ook bestaande debiteuren portefeuilles overnemen.