Incasso’s en overname vorderingen met een hoofdsom tot €25.000

In de incasso-praktijk wordt veel tijd en geld versplid aan nodeloos langlopende en kostbare buitengerechtelijke incassotrajecten. De resultaten zijn doorgaans marginaal en vroeg of laat verrekenen de meeste incassoburo’s hun kosten op het wel betalende deel van Uw debiteuren.  Wij verspillen geen tijd en gaan vrijwel direct naar de kantonrechter teneinde een vonnis te halen. Vonnissen zijn twintig jaar geldig en alle kosten en rente komen vroeg of laat ten laste van Uw debiteur. Zodoende hoeft U ook niet te middelen of tegemoet te komen aan Uw wanbetalers. De doorlooptijden van de procedures bij de kantonrechter zijn beperkt en het snelle dagvaarden stelt de debiteur voor een voldongen feit. Met een vonnis beschikt U bovendien over een executoriale titel waarmee U eindeloos beslagen kunt leggen totdat de volledige hoofdsom, rente en kosten zijn betaald.