Formulieren- en brievenservice

Veel problemen ontstaan door het niet of niet tijdig beantwoorden van correspondentie. Veel ondernemers en particulieren hebben grote moeite om correspondentie met name met instantie correct en strategisch te voeren. Dikwijls worden er bij allerhande formulieren vragen gesteld waarop moeilijk antwoord te formuleren is. Ook het indienen van klaagschriften, bezwaarschriften en voeren van correspondentie wordt als een loden last ervaren. Er staan vele rechtsmiddelen open om als consument of afnemer van goederen of diensten in verweer te komen.  Bent U niet tevreden over Uw accountant of advocaat met een gegronde reden, dien dan een klacht in. Bij een toegewezen klacht is het veelal makkelijker om civiel Uw schade via de rechter of de verzekeringsmaatschappij van de beklaagde vergoed te krijgen.  Wij zijn in staat U snel en effectief bij te staan. Scan de stukken, voer digitaal overleg en wij nemen de afhandeling voor onze rekening.