Conservering overwaarde onroerend goed

Velen zien de overwaarde op de eigen woning thans als sneeuw voor de zon verdwijnen, Toekomstige vrijwillige of gedwongen verhuizingen gooien nu al voorzienbaar roet in het eten doordat de hele onroerend goed markt alle dynamiek van voorheen heeft verloren.  Wij geven u graag een zakelijk alternatief om een situatie te bewerkstelligen. Vooruitlopend op uw –al dan niet noodzakelijke- verhuisplannen verkoopt u uw onroerend goed alvast onder het gelijktijdige terug huren tot een nader afgesproken tijdstip. Intussen kunt u met de vrijgekomen liquide middelen wellicht nijpende problemen oplossen of financiele kansen benutten. Met andere woorden, door het verzilveren van uw overwaarde creëert u meteen nieuwe kansen. Onderstaand voorbeeld visualiseert een mogelijke scenario:

  • Actuele marktprijs 150 k
  • Actuele hypotheek 100 k
  • Terughuur 15 k per jaar
  • Incasseren up front 50% 25 k
  • Incasseren 50% verschil 12,5 k

In dit voorbeeld kunt u dus nog een jaar blijven wonen en incasseert u de helft van de overwaarde vooruit en krijgt u nog eens de helft van het netto  overblijvende verschil