Bezwaar woz-schikking

In tegenstelling tot de marktontwikkelingen lijken gemeenten zich weinig aan te trekken van het realiteitsgehalte van de waardering van de eigen woning voor de WOZ heffing. Het belang van een juiste WOZ beschikking wordt veelal onderschat. De WOZ waarde is niet alleen van belang voor de gemeentelijke heffingen maar ook voor het eigen woning forfait en de BOX 3-heffing in de inkomstenbelasting en de heffing van het erfrecht. Door deze gekoppelde gevolgen en de doorwerking naar volgende jaren kan een te hoge WOZ beschikking U veel geld kosten. Wij staan U bij in het maken van bezwaar en rekenen graag voor U door of het de moeite loont om bezwaar in te dienen bij de gemeente en/of in beroep te gaan tegen een afgewezen bezwaarschrift. Op basis van no-cure-no-pay maken wij vooraf heldere afspraken.